0899336226

Phương thức thanh toán dự án KN Paradise Cam Ranh

phương thức thanh toán kn paradise

Phương thức thanh toán dự án KN Paradise Cam Ranh

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PARA GRUS GIAI ĐOẠN MỚI NHẤT

Giai đoạn hiện tại chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán mới giúp giảm nhẹ tiến độ thanh toán cho quý khách hàng, khách hàng xem qua bên dưới: